Pyydä tarjous Saat vastauksen tunnin kuluessa!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 1. Palvelun ja kielen valinta
 2. Tekstin lähettäminen ja yhteystiedot
 • Accerol Mittal
 • Minox
 • Swepro
 • Western Union
 • APP

Vakuuta asiakkaasi vahvalla yritysidentiteetillä ja viestinnällä käyttämällä yhdenmukaista terminologiaa ja tasaista sisällön laatua kaikilla viestintäkanavilla. Terminologian hallintamme mahdollistaa yhdenmukaiset, korkealaatuiset käännökset ja varmistaa menestyksellisen yritysviestinnän. Tehokas terminologian käyttö vaikuttaa myös yritysidentiteetin johdonmukaisuuteen.

Terminologian hallinnalla on tärkeä tehtävä, kun pyrimme moitteettomaan käännöslaatuun.

Suojaamme terminologiaanne

Erilliset terminologiatietokannat ja sanastot

Terminologian asiantuntijatiimimme päivittää ja ylläpitää erillisiä terminologiatietokantoja ja yrityskohtaisia sanastoja. Yhdistämme yhteistyössä kanssanne olemassa olevan terminologian ensimmäisestä käännösprojektista lähtien ja täydennämme termitietokantaa tulevien projektien termeillä.

Luotettavat käännösmuistijärjestelmät ja termitietokannat

Käännösmuistijärjestelmien ja termitietokantojen kaltaisten työkalujen  käyttö on erittäin suositeltavaa erityisesti käännettäessä teknistä dokumentaatiota, käyttöoppaita, ohjelmia tai tuoteluetteloita, joissa samat ilmaisut toistuvat koko ajan. Käännösohjelmat, kuten SDL Trados, Across Language Server tai Star Transit, tallentavat tekstisegmenttejä, joissa on lähdeteksti ja sen käännös yhdessä.

Tallennettuja tekstisegmenttejä kutsutaan yleensä käännösmuisteiksi (TM). Seuraavissa projekteissa käännösmuisti tarjoaa kääntäjille ehdotuksia toistuvista ilmaisuista toimien yrityskohtaisena sanastonanne. Käännösmuistijärjestelmien käytöllä ei ole kuitenkaan mitään yhteistä konekääntämisen kanssa.

Tehokkuus ja johdonmukaisuus – käännöstyökalumme

Käytämme käännösprosessissa erikoistyökaluja varmistaaksemme laadun ja terminologian. Nämä käännöstyökalut eivät missään tapauksessa merkitse konekääntämistä, mutta ne helpottavat merkittävästi yrityksenne käyttämän terminologian kehittämistä. Yrityskohtainen terminologianne voidaan helposti siirtää tuleviin käännösprojekteihinne käännöstyökalujen avulla, mikä tukee käännöstenne yhdenmukaisuutta. Käytämme käännösmuistien ja termitietokantojen luomisessa seuraavia CAT-työkaluja.

 • SDL Trados
 • SDL Multiterm
 • memoQ
 • Déjà Vu
 • Wordfast
 • Across
 • Transit

Erilaiset terminologiaa koskevat vaatimukset

Käännösten kysyntä kasvaa tasaisesti globalisaation lisääntyessä ja erilaisia kieliyhdistelmiä tarvitaan, olipa sitten kyseessä myynti ulkomaanmarkkinoille tai ulkoistettu tuotanto. Yritysviestinnän laajentaminen lisää viestintäprosessien monimutkaisuutta ja vaatii huolellista tarkkuutta ja korkeaa tehokkuutta yhdenmukaisen laadun varmistamiseksi.

Osaamisalueidemme laadullinen lisäarvo

Merkittävät toimialakohtaiset ja kohderyhmään liittyvät termit on käännettävä oikein ja yhdenmukaisesti kaikissa asiakirjoissanne. Lisäksi on otettava huomioon yrityksenne sisäisten termien käyttö, joiden merkitystä usein aliarvioidaan. Teknisesti täydellinen käännös ja terminologian yhdenmukainen käyttäminen tekevät myönteisen vaikutuksen ja vaikuttavat menestymiseen. Kohdekieltä äidinkielenään puhuvat kääntäjämme ja termiasiantuntijamme vastaavat näihin kielellisiin haasteisiin luotettavasti ja laadukkaasti.

Varmistamme vaikutuksen

Tiimimme ei koostu pelkästään kääntäjistä ja termiasiantuntijoista vaan siihen kuuluu myös kielentarkastajia, oikolukijoita, IT-asiantuntijoita, laatupäälliköitä ja projektipäälliköitä. Kaikki yrityksessämme tekevät parhaansa tyydyttääkseen tarpeenne ja toteuttaakseen terminologian hallinnan korkeimman standardin mukaan. Käytä yhteyslomaketta tai ota yhteyttä puhelimitse. Autamme sinua mielellämme.

Kielet

 • mandariini
 • kroatia
 • tanska
 • englanti
 • tšekki
 • ranska
 • saksa
 • unkari
 • indonesia
 • italia
 • latvia
 • hollanti
 • norja
 • puola
 • portugali
 • romania
 • venäjä
 • espanja
 • turkki